14 Mayıs 2011 Cumartesi

Çiçek Düzenleme Sanatı & İncelikleri & Püf Noktaları & Serbest Buket Hazırlama


Giris: Çiçek yaşamın vazgeçilmez bir ögesidir. İnsanlarımız doğanın uyanışını çiçeklerin güzel kokularından, renklerinden algılar. Doğan çocuğumuzu bir demet çiçekle karşılamak, başarılarımızı çiçekle değerlendirmek, hastalarımıza çiçekle geçmiş olsun demek, yitirdiklerimizi çiçekle uğurlamak modern dünyamızın geleneklerinden biridir. Doğanın bir parçası olan çiçekleri etrafımızdaki herkesle paylaşabiliriz. İnsanların yaşamı ne kadar zorlaşırsa zorlaşsın bu aşamada uzatılacak çiçek yaşama sevinci verecektir. Çiçek yetiştirmek tohumdan çiçek oluşumuna kadar emek isteyen zor bir iştir. Çiçekçilik ise, çiçekleri belirli bir uyum içinde bir araya getirip, belirli bir konu yaratarak alıcıya sunmaktır. Çok önemli bir sanatsal çalışmadır. Sipariş alımından, çiçeğin alınıp sunumuna kadar geçen evre içinde titizlikle uyulması gereken kurallar vardır. Dünya çiçekliğiyle boy ölçüşen sektörümüz, kaliteli hizmet ve teknolojiye verilen önemin artmasıyla, kendini günden güne geliştirmektedir. Çalışanların çiçekçilik konusunda bilgili olması yanında; dikkatli, dürüst ve güler yüzlü olması gerekir. Sektörde çalışanlar çağı yakalamalı hatta öncülük yapmalıdırlar. Unutmayalım ki, Ankara başkent yapıldıktan sonra Gazi Mustafa Kemal’in ilk emirlerinden biri, bu kente bir çiçekçi dükkânı açılması olmuştur. Çünkü uygarlığın temel ölçütlerinden biri, kültürün bir boyutudur çiçek sevgisi.

1. ÇİÇEK DÜZENLEME SANATI

1.1. Tarihsel Gelişimi
Çiçekler, insanların yaradılışları ile birlikte doğan, sevgi ve süs kaynağıdır. Çiçekler,
zengin renk, çeşitli koku ve duruşları ile insanları büyülemiştir. Atalarımız çiçekleri
sevmişler, koklamışlar; mevsimine göre, bahçelerinde yetiştirip üretmişler, kaplarda,
vazolarda, odalarını süslemişlerdir.
Mısır’da M.Ö. 2000- 28 yılları arasında Mısır mezarları, kâseler içinde toplu halde
bulunan buket şeklindeki çiçek resimleri ile süslenmiştir. Müzelerde Mısırlılara ait cam,
bronz ve seramik kapların bazılarının içinde çiçek takaçlarına rastlanmıştır.
Yunanistan’da M.Ö. 600-146 yılları arasında ise çiçek düzenleme alanında en büyük
gelişme olmuştur. Yunan çağına rastlayan bu dönemde çiçek düzenlemesine ağırlık
verilmiştir. Bu çağda dinsel törenlerde çiçekler başa çelenk olarak takılırdı. Çiçekler ya
çelenk şeklinde ya da sepet içinde kullanılırdı.
Romalılar M.Ö. 28- M. S. 325 yılları arasında savaşçı askerlerdi. Bu yüzden sanata
olan katkıları çok azdır. Yunanlıların etkisi altında kalmışlar, Roma çağında süs hevenklerini
dekoratif motif olarak kullanmışlardır.
Bizans’da ( M. S. 325 – 660 ) ise; tapınaklar çiçeklerle süslenmiştir. Çiçek
demetlerinin ve süs hevenklerinin yapraklarının yapımında konik ve spiral şekiller
kullanılmıştır. Bizansların çiçek düzenleme zevki kilise duvarlarındaki mozaiklerden
anlaşılmaktadır.
İran’da( M. S. 1300 – 1700 ) ise; Kaşmir deki Moğol bahçeleri İranlıların bahçe ve
çiçekleri çok sevdiklerini gösterir. 14. yüzyıl başında İran sanatında, doğu stilinde vazolar
içinde çiçek düzenlemelerinin başladığı görülür.
Rönesans’ta ( M. S. 1400 – 1600 ) ise; sanatta ilerleme devri etkisini çiçek
düzenlemede de göstermiştir. Alçak boylu kâse ve sepetlerde çeşitli çiçeklerle sıkı dengeli
buketler oluşturmuşlardır.
Hollanda’da ( M. S. 1550 – 1700 ) ise; çiçekler, resimlere fon olarak kullanılmaktan
çıkmış, ana unsur haline gelmiştir. Bu çağın genel karakteristik özelliği çiçeklerin zarif
buketler halinde düzenlenmesi, zengin renklerin kullanılmasına karşın, uygun bir ton
yaratılmış; kuş kafesi, yumurtalar ve meyveler buketlerle birlikte kullanılmaya başlamıştır.
Fransa’da ( M. S. 1715 – 1744 ) ise; günlük yaşantılarda ve şenliklerde çiçek
düzenlemeleri çok kullanılırdı. Bu dönemde ( S ) şeklinde eğri hatlı düzenlemelerin yapıldığı
görülmüştür. Bu yıllarda İngiltere de de, çiçekler yalnızca bahçeleri süslemek amacı ile
yetiştirilmiştir.
Klasik dönemde M. S. 1762 – 1830 yıllarında; Avrupa ve Amerika sanatı klasik çağın
canlanmasıyla bu çağın etkisi altına girmiştir. Süs hevenkleri bu çağda daha zarif bir şekilde
yapılmıştır. Çiçek ve yapraklarla yapılan çelenkler ise eski Roma ve Yunanistan
dönemindeki önemini yeniden kazanmıştır.
Amerika’da 20. yüzyılda bahçecilik kulüplerinin bahçıvanlıkla ilgili olarak
düzenledikleri çiçek gösterilerinde sanatsal çiçek düzenlemeleri yapmaya başladılar. Daha
sonra çiçek düzenleme sanatında geometrik düzenleme şekli kuruldu. Amerikalılar,
Japonlardan çizgi ilkesini, bakışımsız ( asimetrik ) dengeyi, doğa hayranlığını, iyi bir oran
kazanmak için çiçek gövdelerinin kaplara göre ölçülerini öğrendiler. Batılılar, buna toplu
çiçek kümeleşmelerini ve süsleyici deseni ekleyerek daha gösterişli düzenlemeler
oluşturdular. Amerika, Japon çiçek düzeni ( ikebana ) ile Avrupa’ nın küme buket tipini
birleştirerek geometrik formu geliştirildi.
1.2. Genel İlkeleri
Çiçek düzenleme sanatında üç ana ilke vardır. Bunlar:
􀂾 Birlik
􀂾 Ölçü
􀂾 İlgi merkezi
􀂾 Birlik: Kompozisyonun bütün olarak bir birlik oluşturması, ayrı ayrı kısımların
bir bütün olarak görünüm kazanmasıdır.
􀂾 Ölçü: Bütün kısımların, birbirleriyle ölçü yönünden uyumu ve oranıdır. Çiçek
düzenlemede çiçekler, yapraklar, kullanılan kap, varsa aksesuarlar, kullanıldığı
yerle orantılı olmalıdır. Genel olarak çiçek sapları uzun bir kapta kabın
yüksekliğinin bir buçuk iki katı, geniş bir kapta ise, genişliğinin bir buçuk katı
olduğu zaman en iyi şekilde görünür. Çok hafif ince bitkiler çizgi desenleri
halinde kullanıldığı zaman ( ince asmalar, tüylü otlar vb. ) bitkinin uzunluğu
kabın iki katı arttırılabilir.
􀂾 İlgi merkezi: Bir kompozisyonun dikkat çeken ve ilgi toplayan kısmına ilgi
merkezi denir. İlgi merkezinin mutlaka, desenin ortasında olması gerekmez. Bu
bir renk, özel bir çiçek ya da eklenecek ilgi çekici bir gereç olabilir. Göz doğal
olarak desenin o noktasına takılır. İlgi merkezinin oluşturulmasında aşağıdaki konulara dikkat etmeliyiz.
• Şekil: Çiçekleri ya da yaprakları ilgi merkezine yerleştirme şeklidir.

• Hat: Bir dal, bir sap, çiçekler, tomurcuklar ya da yapraklar serisi, gözü
ilgi merkezine çekecek şekilde yerleştirilir. Genellikle bu noktada pek
çok hat bir araya gelir. Kimi zaman yeni ay ya da S şeklinde tek bir hatla
aynı sonuca ulaşılır.

• Yineleme ( Tekrar) : Bir şeklin, bir birleşimin ya da bir rengin
yinelenmesi de ilgi merkezinin yaratılmasının başka bir yoludur.

• Derece: Büyüklük, renk ya da şekil bakımından kademeli bir değişim
demektir. Bir rengin çeşitli tonları kullanılırken merkeze doğru rengin
tonlarının kuvvetlendirilmesi ile yapılan düzenlemeler örnek verilebilir.

• Zıtlık: İlgi noktası yaratmanın en kolay yolu merkez ile çevresi arasında
zıtlık yaratmaktır.

• Renk: Çiçek düzenleme sanatında ilgi merkezi yaratmak için kullanılan
yolların en etkilisi renktir. Renk, izleyen kişi üzerindeki şekil, büyüklük
ve çizgi etkilerini çoğaltır.
• Denge: Çiçek düzenlemede denge, kompozisyonun parçalarının ne sağa,
ne de sola eğim göstermemesi ile sağlanır. Bunu elde etmek için,
düzenlemede kullanılan gereçler ortada var sayılan dik bir çizginin
çevresinde ağırlık bakımından eşit olarak görülecek şekilde
dağıtılmalıdır.
• Benzer ( Simetrik ) Denge: Merkez çizginin bir yanındaki şekil, aynen
öteki, karşı yandaki şeklin görüntüsünü verir.

• Benzemez ( asimetrik ) Denge: Bir yandaki gereç ağırlık bakımından
karşı yandaki gerece eşit olarak görünmediği zaman elde edilir.

• Uyum ( Armoni ) : Kompozisyonu yaparken kullanılacak dallar ve
çiçeklerin mümkün olduğu kadar birbirine uygun olması gerekir. Bir
kompozisyondaki parçaların birbiriyle ilişkilerindeki uyuma karşı her
insan değişik tepkiler gösterir. Örneğin; baharda çiçek veren çiğdemle,
yazın çiçek açan glayölün birleşmesinden oluşan bir kompozisyon, hem
mevsim farkı hem de büyüklük bakımından uygunsuz düşer. Bu düşünce,
bir orkide – papatya birleşimi için de geçerlidir. Bunlar renk olarak
birbirleri ile uyumlu olsalar da, görünüş bakımından uyumsuz olur.

• Ritim: Çiçek düzenlemede ritim, dondurulmuş hareket olarak ifade
edilebilir. Burada yapılan düzenlemeye bakan kimse, baktığı şeyler
hareketsiz durduğu halde bir hareket varmış duygusuna kapalıdır.
1.3. Çiçek Düzenlemede Hazırlık
Çiçekleri yerleştirmeye başlamadan önce çiçeği yerleştireceğimiz mekânı bilmemiz
gerekmektedir. Yatak odası, oturma odası gibi mekânlarda kullanacağımız kapların bitkiye
uygunluğunu ve odada kullanılacağı yeri belirlemeliyiz. Ayrıca yerleştirilecek çiçek ve
yaprakların birbirine ve desene uygunluğu önemlidir.
Yatak odası için yapacağımız çiçek düzenlemelerinde genellikle küçük, iç açıcı
düzenlemelere yer verilmelidir. Örneğin, küçük bir vazoya yerleştirilmiş menekşe, yaseminle
yapılan düzenleme uygundur. Yemek odası için yapacağımız düzenlemelerde ise, çiçekler
yemek masasının ortasına ya da kenarına konulur. Kullanılan kap ve çiçekler yemek
takımına, masa örtüsüne uygun olmalıdır. Masada oturan insanların birbirini görebilmeleri
için çiçek düzeninin yüksek olmamasına dikkat edilmelidir. Çiçekler kokusuz olmalı, her
yandan görünecek şekilde yerleştirilmelidir.
Çiçek yerleştirmek için kullanılacak kaplar düz renkte olmalı, fazla dikkat
çekmemelidir. Çiçeğin rengi, yerleştirileceği yerin döşeme ve fon rengine uygun olmalıdır.
İlk bakışta kap değil, çiçek gözümüze çarpmalıdır.
Çiçek düzenlemeye başlamadan önce; çiçeklerin dayanıklılık ve tazeliklerinin
korunması için tedbirler alabiliriz.
1.3.1. Kesme Tekniği
􀂾 I. yöntem: Çiçekler sabah ve akşam saatlerinde, keskin bir bahçe makası ile
çiçeğin özelliğine göre eğik veya düz olarak kesilmeli, kesilen çiçekler zaman
kaybedilmeden su içine konulmalıdır.
􀂾 II. Yöntem: Saplar su içinde kesilir. Böylece sapın kesik ucu hava ile temas
etmeyeceğinden çiçeğin su özümleme yeteneği azalmaz. Japonların “mizukiri”
dedikleri bu yöntemde amaç çiçek ve yaprakların canlılıklarını koruyabilmektir.
Ayrıca bazı fiziksel ve kimyasal işlemler gerekir. Bitkinin özelliğine göre
değişik işlemler yapılır.
Çiçeklerin tazeliği için: Çiçeklere canlılık veren hidroklorik ve sülfürik asit eriyikleri
suya % 5 oranında karıştırılarak kesilen dal buna batırılır.
Bazı bitkilerin tazeliğini korumak için ise şu işlemler yapılır. Kesilen dal ateşe tutulur,
tuz ya da külle ovulur, kesilen yer dövülür ve su enjekte edilir. Örneğin; yıldız, begonya,
aster, kadife çiçeği, sardunya, menekşe, şakayık gibi çiçekler kesilir kesilmez sapları alkole
batırılır. Kasımpatı, sardunya ve çan çiçeğinin sapı kesilir kesilmez sıcak suya batırılır ya da
ateşe tutulur. Ortancanın sapı kesilir kesilmez ateşe tutulur.
Çiçek yerleştirmeye başlarken çiçekler gözden geçirilir, kurumuş çiçek, yaprak ve
dallar kesilir. Şekli güzel olmayan dallar düzeltilir. Dallar düzeltilirken kırılmamasına dikkat
edilir. Dalın kırılmaması için eller birbirine yakın olarak tutulur, hafifçe bükülerek dala
istenilen şekil verilir. Gerek duyulursa aynı şekilde çiçek sapları da bükülerek düzeltilir.
Çiçek sapları daha ince olduğu için, kırılma olasılığı daha fazladır. Bu nedenle çiçek
saplarının bükümünde daha özenli olunmalıdır.
1.4. Çiçek Düzenleme Şekilleri
Çiçek düzenleme şekillerini üç grupta inceleyebiliriz.

Geometrik şekillerle düzenleme
Japon yöntemiyle düzenleme
Serbest düzenleme

1.4.1. Geometrik Şekillerde Düzenlemeler
Hat şeklinde ve kütle şeklinde olmak üzere iki prensipte düzenlemeler yapılır.

I. Hat şeklinde düzenlemeler

• Dikey şeklinde düzenleme: Düzenleme yüksektir. Çiçek ve yaprakların
ağırlığı kabın ağzına en yakın gelecek şekilde verilir.
• L şeklinde düzenleme: Yüksek olan kenar, düzenleme yapılan kabın
sağında ya da solunda olabilir. Üst kısmına hafif çiçekler yerleştirilir.
Ağırlık düşey hattın alt kısmına toplanır.
• S şeklinde düzenleme: Sallanan bir ritim uyandırır. Ağırlık
düzenlemenin orta kısmındadır.
• Yatay şekilde düzenleme: Düzenleme hatlarının kabın iki yanına
uzatılmasıyla elde edilir. Ağırlık ortadadır.
II. Kütle Şeklinde Düzenlemeler
• Üçgen şeklinde düzenlemeler: Birçok düzenlemenin esasını oluşturur.
Üçgen düzenlemede merkeze açılmış çiçekler yerleştirilir. Kenara doğru
yaprak ve küçük çiçeklerle üçgen tamamlanır. Ağırlık aşağıdadır.
• Daire şeklinde düzenleme: Ağırlık ortadadır. Çizgileri ilgi merkezinden
yukarı, yanlara ve aşağıya doğru yayılarak daire tamamlanır.
• Oval şeklinde düzenleme: Ayaklı vazolarda kullanılması tercih edilir.
Büyük çiçeklerde kuvvetli renkler, ovalin aşağısındaki ağırlık merkezine
yerleştirilir. Dış kenarlar, küçük ve açık renk çiçeklerle, yapraklarla
tamamlanır.
• Yelpaze şeklinde düzenleme: Düzenleme yarım daire biçimindedir.
Ağırlık aşağı ve ortadadır. Ağırlık merkezlerinden dışa doğru küçük
çiçekler ve yapraklarla yelpaze şekli verilerek düzenleme tamamlanır.
1.4.2. Japon Yöntemi ile Düzenleme
Japonya’da çok eskiden beri kullanılan yöntemdir. İkebana sözcüğü çiçekleri su
içerisine koymak anlamına gelmektedir. Düzenlemede biçim, renk uyumu, oran, denge ve
perspektif kuralları önem taşır. İkebananın en çok sevilen ve tanınan stilleri Rikka , Seika ,
Moribana ve Nagaire’ dir.
Rikka stili çiçek düzenleme: Japon çiçek düzenleme çalışmalarının en
eskisidir. Teknik kuralları kadar anlamı da derindir. Rikka, çiçekleri dik ya da
ayakta tutmak anlamına gelir. Burada ikebananın özelliği olan üç esas dalın (
şin – so – hikae ) yanında küçüklü büyüklü başka dallar da kullanılır. Dalların
yerleştirme tekniğinin karmaşıklığı ve çok yer tutması nedeni ile halk tarafından
bu stil pek tutulmamıştır.
Seika stili çiçek düzenleme: İkebana ile aynı anlama gelir. Rikka stilinin
sadeleştirilmiş halidir. İnsana sanat yoluyla gerçek doğa görüntüleri duyurulmak
istenir. Teknik bakımından rikkadan farkı, kompozisyon üç ana daldan oluşur.
En büyük dal Şin gökyüzünü, yüceliği, cenneti; ikinci dal So insanı; üçüncü dal
Hikae ise toprağı simgeler. Üç öğeden yararlanarak üçgen elde edilmek istenir.
Seika stilinde üç dalın birbirine iyice tutturulması gerekir. Çiçeği yerleştirirken
bitkinin doğal yapısını bozmadan kullanmak gerekir. Yerleştirmeye uzun dal
Şin ile başlanır. Şinin boyu vazonun yaklaşık bir buçuk, iki katı kadar olmalıdır.
So’nun boyu Şin’in boyunun üçte ikisi kadardır. Hikae’nin boyu da Şin’in
boyunun üçte biri kadar olmalıdır. Yerleştirme yapılırken her dal rahatça
yükseliyormuş izlenimi vermelidir.
Nagaire stili çiçek düzenleme: Çay merasimlerinde yapılan düzenlemelerdir.
Çiçek serpiştirin anlamına gelmektedir. Halk tarafından kullanılan stildir.
Moribana stili çiçek düzenleme: Çağımızda en çok kullanılan ikebana
çeşididir. Bu düzenleme şekli bir manzara ya da minyatür bir bahçe hazırlama
isteğiyle doğmuştur. Gök, insan ve toprak simgesi belirgindir.
2. SERBEST BUKET DÜZENLEME

2.1. Serbest Buket Tasarımı
2.1.1. Tanımı ve Önemi
Tarih boyunca çiçeklere geleneksel kültürü ifade eden farklı anlamlar yüklenmeye
devam edildi. Ancak 19’uncu yüzyılın sonlarına doğru bu yaygın uğraş eskimeye, yok
olmaya yüz tuttu. Çiçeklerle ilgilenen ve tüm çiçeklerin anlamlarını bilen insan sayısı azaldı.
Hayatlarımıza renk katmak, romantizm ve farklı heyecanlar yaşamak istiyorsak; çiçeklere
ilgi göstermeliyiz. Ancak sadece varlıklarıyla değil; sembolize ettikleri anlamlarla da
ilgilenirsek; bu duyguları algılayabildiğimiz gibi, sevdiklerimize ifade etmeyi de
başarabiliriz.
Çiçekler insan hayatının en vazgeçilmezlerindendir. Çünkü çiçek duyguların en güzel
ifadesidir. Sevgiyi göstermenin en güzel ve göz alıcı yoludur. Ancak çiçeklerin sunumu çok
önemlidir. Bunun için çiçeklerin düzenlenmesi gerekir. Bu da bilgi, dikkat ve özen gerektirir.
Değişik tür ve renkte çiçeklerin herhangi bir vazo veya kaba konulmadan elde
taşınabilir bir halde düzenlenmesine buket denir. Buketler tek sayıda çiçeklerden oluşur.
Buket yapılırken çiçeklerdeki renk armonisi ile kullanılan materyaller uyumlu olmalıdır.
Serbest buketler ise; çeşitli çiçekler kullanılarak değişik şekillerde düzenlenebilir.
Daha çok hazırlayan kişinin zevk ve yaratıcılığına bağlıdır. Ancak buket, hazırlanan kişinin
isteklerine de uygun olmalıdır.
2.1.2. Tasarım ve Buket Hazırlığında Dikkat Edilecek Noktalar
Çiçek düzenlemede tasarım, yapılacak düzenlemeye bağlı olarak yapılan bir ön
çalışmadır. Tasarım aşamasında teknik, renk uyumu, dikkat çekicilik, vurgu vb. ilkelere
dikkat edilmelidir. Ayrıca yapılacak düzenlemelerde müşteri istekleri de göz önünde
bulundurulmalıdır. Çiçekleri birbirine bağlayarak oluşturacağınız buket, doğadaki
türlerinden bambaşka olacaktır. Bunun için özen gerektirir.
Çiçeklerin en dikkat çekici, en güçlü görsel özelliği kuşkusuz renkleridir. Çiçeklerle
oluşturulan düzenlemelerde kullanılan farklı renk seçeneklerinin, insanlar üzerinde farklı
duygusal etkiler oluşturduğunu biliyoruz. Renklerin insanlar üzerindeki etkilerini ve
yarattıkları havayı anlayabilmek için renk teorisinden ve renklerin birbirleriyle olan
uyumunu da anlamak gereklidir. Renklerin birbirleriyle ilişkisi ve uyumu, ‘ana’, ‘ikincil’ ve
‘üçüncül’ renklerden oluşan renk skalası ile daha kolay ortaya konulabilir ve daha kolay
anlaşılabilir.
Renk skalasının sağ tarafında bulunan renkler sıcak, sol tarafında bulunan renkler
soğuk renkler olarak adlandırılır. Bu renklere beyaz ekleyerek daha parlak renk tonları veya
siyah ekleyerek daha mat ve koyu renkler elde etmek mümkündür.
Ana renkler: Kırmızı, mavi ve sarı ana renklerdir. Diğer renklerin karışımından
oluşmaları mümkün değildir. Diğer tüm renkler, bu ana renklerin
karışımlarından, gerekirse siyah ya da beyazın da eklenmesiyle oluşturulabilir.
İkincil renkler; Yeşil, turuncu ve menekşe (kırmızı –mavi karışımı)
renklerinden oluşur. Renk skalasında, her rengin karşısında bulunan renk, o
rengin tamamlayıcı rengidir. İkincil renkler kullanılmamış olan ana rengin tam
karşısındadır. Örneğin; turuncunun karşısındaki mavi ana renktir ve turuncunun
oluşmasında kullanılmamıştır. Mavi renk turuncunun tamamlayıcısı
konumundadır. Dizaynlardaki renk kombinasyonlarında renklerin, tamamlayıcı
renkleriyle birlikte kullanılması, dizaynın görsel etkisini artıracak önemli bir
unsurdur.
Üçüncül renkler; Turkuaz, çivit, mor, açık portakal kırmızısı, altın rengi ve
ıhlamur yeşili renklerinden oluşur. Renk skalasına bakıldığında her üçüncül
rengin iki yanındaki ikincil ve ana renklerin karışımından oluştuğu görülür.
Örneğin; Turkuaz rengi, mavi ve yeşil renklerin karışımıdır.
Her renk kendine has karizmatik özellikler taşımaktadır. Hazırlayacağınız bukette
kullanacağınız çiçeklerin renklerinin birbiriyle olan uyumu ve dizaynın bütünündeki renk
armonisi, buketin müşteri üzerindeki yaratacağı etkide en önemli unsurdur. Parlak veya
solgun, sıcak veya hafif renklerin tercihiyle zarif, şık ya da sıcak, canlı buketler oluşturmak
sizin elinizdedir.
Buketler çeşitli amaçlar için hazırlanabilir. Bu amaçlar;
􀂾 Evlilik yıl dönümü
􀂾 Hasta ziyaretleri
􀂾 Bayramlar
􀂾 Özel günler(Anneler günü, sevgililer günü vb)
􀂾 Mezuniyet günleri
􀂾 Taziye ziyaretleri
􀂾 Önemli günler(düğün, nişan, söz vb.)
􀂾 Yeni işe başlamış ya da terfi etmiş kişilere
􀂾 Sahne sanatçılarına
􀂾 Ev ziyaretleri vb. gibi sıralayabiliriz.
2.2. Buket Hazırlama
2.2.1. Kullanılan Bitkiler
Serbest buket hazırlarken dikkat edilmesi gereken nokta; çiçeklerin yan yana
getirilmemesi ve aralarda dengeli bir yeşillik kullanılmasıdır. Her türlü düzenlemede çiçekler
yeşilliklerle birlikte kullanılır.
İlkbahar ve yaz aylarında hazırlanan buketlerle, sonbahar ve kış aylarında hazırlanan
buketler arasında önemli farklar vardır. Yaz tasarımlarında kullanılan canlı ve parlak renkli
çiçekler, daha akılda kalıcı oldukları gibi, güneşi ve açık bir gökyüzünü de sembolize eder.
Örneğin; gül, lavanta ve zambak yaz buketlerinde en sık kullanılan çiçeklerden bazılarıdır.
Kış, çiçek düzenlemeleri açısından yılın en rahat anı olmamasına rağmen çok güzel
buketler hazırlanabilir. Bir miktar yeşilliği birkaç çiçek ile bir araya getirmek dikkat çekici
sonuçlar doğurabilir.
Her ne kadar hazırlayacağımız buketler mevsimle ilgili olsa da son yıllarda ithalattaki
gelişmeler sonucu istediğimiz çiçekleri mevsimleri dışında da bulmamız mümkün
olmaktadır. Bu nedenle de kullanabileceğimiz çiçek türü oldukça fazladır.
Serbest buket hazırlayabilmek için öncelikle çiçeklere ve yeşilliklere ihtiyacımız
vardır. Bunlar da oldukça çeşitlidir. Amacına uygun olmak şartıyla hepsini kullanabiliriz
Çiçekler
Çiçekler buketlerin ana materyalini oluşturur. Buket hazırlamada kullanabileceğimiz
pek çok çiçek vardır. Bunların bazıları; Alstroemeria, Ananas, Anemone (Manisa lalesi),
Anthurium (Flamingo çiçeği), Antirrhinum (Aslanağzı),Aster (Saraypatı), Chrysanthemum
(Kasımpatı), Cymbidium (Orkide), Dianthus (Karanfil), Eustoma (Lisianthus), Freesia,
Gerbera, Gladiolus, Helianthus (Ayçiçeği), Hippeastrum (Şövalye yıldızı), Hyacinthus
(Sümbül), İris (Süsen), Lilium (Zambak), Limonium, Matthiola (Şebboy), Muskari,
Narcissus (Nergis), Phalaenopsis (Orkide), Rosa (Gül), Strelitzia, Tulipa (Lale),
Zantedeschia (Kala) dır.
Yeşillikler
Yeşillikler düzenlemelerde daha çok dolgu materyali olarak kullanılır. Buketlere
dolgunluk ve hacim kazandırır. Yeşillik olarak Arachniodes, Asparagus (Kuşkonmaz),
Aspidistra (Salon yaprağı), Buxus (Şimşir), Cotinus, Cyperus (Japon şemsiyesi), Eucalyptus,
İlex, Euonymus (Taflan), Monstera (Devetabanı), Philodendron, Solidago, Photinia (Alev
ağacı), Pittosporum, Ruscus, Salix (Söğüt), Laurus (Defne), Gyhpsofylea (Gelin çiçeği),
Statice, Acasia (Mimoza), Tracelium, Camelia ve Eğrelti otları gibi pek çok bitki
kullanılabilmektedir.
2.2.2. Kullanılan Malzemeler
Buket hazırlayabilmek için öncelikle kullanacağımız araçları, makine ve ekipmanları
hazırlamalıyız. Çalışma sırasında en çok ihtiyaç duyulan araçlar; budama makası, kâğıt
makası, bıçak, maket bıçağı, eldiven, kâğıt kıvırma makinesi, kova, gül dikeni temizleme
makinesi, tel zımba, süpürge, kürek ve çöp kovasıdır.
Malzeme ve gereçler ise; alüminyum folyo, ambalaj ipi, çiçek çeşitleri, kurdele,
krepon, parlatıcı, rafya, tül, yeşillik, zımba teli, kartvizit vb. dir.
2.2.3. Buketin Yapılışı
Tür seçimi önemlidir. Örneğin Orkide gibi değerli bir çiçek ile buket hazırlıyor
iseniz yanına koyacağınız karanfil buketin havasını olumsuz yönde
etkileyecektir.
Renk seçiminde de birbiri ile uyumlu olan renkleri tercih etmeniz bukete ayrı
bir güzellik verecektir. Örneğin pembe tonlarda bir buket hazırlıyorsanız pembe
ve mor tonları kullanmanız hatta arasına koyacağınız lila veya fuşya rengi
çiçekler buketin güzelliğine güzellik katacaktır.
Çiçeklerin sapları çiçeğe uygun kesim tarzıyla kesilmelidir. Örneğin gül keskin
bir bıçak ile mümkün oldukça çapraz bir şekilde kesilmeli çiçeğin damarlarına
zarar verilmemelidir. Hatta sap kesim işlemi temiz bir ortamda su içinde
yapılabilirse sonuç daha iyi olacaktır.
Bir gül buketi yapabilmek için öncelikle dikenlerini temizlemelisiniz. Bunu
yapabilmek içinde ya keskin bir bıçak ya da gül dikeni temizleme makinesinden
yararlanabilirsiniz.
Bukette kullanacağınız çiçeklerin suya girecek olan sap kısımları yeşil
yapraklarından arındırmalıdır ki, bu bitkinin vazo içinde geçireceği ömrünün
uzamasına yardımcı olsun. Zira suyun içinde bulunan yapraklar ya da başka
maddeler bakteri oluşumuna neden olur, bu da çiçeğin vazodaki ömrünü
kısaltmaktadır.
Çiçekler demetlenirken mutlaka verev (çapraz) tutularak toplanmalıdır.
􀂾 Bukette kullanacağınız ara ürünler yani yeşillik, bahar dalı ya da diğer
dekorasyon ürünleri bukete ayrı bir hava katacaktır.
􀂾 Alt yapı malzemelerinin çiçeği kapamadan desteklemesi sağlanmalıdır.
􀂾 Buket ip veya rafya ile bağlanır.
􀂾 Buketin altına çiçeğin rengiyle uyumlu ve müşterinin zevkine uygun selefon
veya krepon bağlanır.
􀂾 Hazırlanan buketin ambalajı, buketi alan kişi tarafından kolayca açılabilmelidir.
Buket Hazırlamanın Püf Noktaları
• Yıl dönümü için hazırlayacağınız buketlerde genelde kırmızı gül (evlilik yılı
sayısı kadar)veya orkide kullanmalısınız.
• Hasta ziyaretleri için hazırladığınız buketler, hastayı rahatsız etmeyecek tür
ve renkte aynı zamanda kokusuz olmalıdır. Ayrıca oda büyüklüğü de göz
önünde bulundurulmalıdır.
• Yeni işe başlayan birisi için hazırlanan buketlerde mutlaka alıcı kişinin
cinsiyeti dikkate alınarak renk seçimi yapılmalıdır.
• Sevgililer günü gibi özel günlerde güller ile hazırladığınız buketlerde
sevginin ifadesi olan materyaller kullanılmalıdır.
• Söz, nişan gibi önemli günlerde nadide çiçekler (Orkide, Gül, Anthurium,
lilyum) kullanılmalıdır.
• Gelin buketi hazırlarken kullanılacak çiçeklerin(Orkide, Gül, Kala, Lilium)
renkleri beyaz veya kırık beyaz tonlarda olmalıdır.
2.2.4. Maliyet
Bu tür çalışmalarda maliyet genellikle değişkendir. Örneğin; bir papatya buketiyle,
orkide buketinin fiyatı aynı değildir. Yine ambalajlamada kullanılan jelatin, krepon ya da tül
aynı değerde değildir.
Buketler genellikle mevsime uygun olarak hazırlanırlar. Ancak mevsim dışında da
uygulamalar yapılmaktadır. Örneğin, yaz aylarında hazırlanan bir gül buketi ile kış aylarında
hazırlanan gül buketinin maliyeti arasında mutlaka fark olacaktır.
Onun için maliyet hesabı yapılırken; kullanılan çiçek türü, sayısı, yeşillikler,
malzemeler ve harcanan emek göz önünde bulundurulur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder